wz

LOGOPEDIE DĚČÍN

Dr. Monika Nováková
registrovaný klinický logoped

Logopedická poradna

Tato logopedická poradna je nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím ambulantní péči v plném rozsahu odbornosti 903 - klinická logopedie, tj. diagnostickou, terapeutickou, léčebně preventivní a poradenskou péči.
 
Provoz poradny byl schválen na základě:

 • licence AKL ČR vydané dne 17.10.2008 pod č.j.287-AKL ČR-2008 pro logopedickou terapii těžkých vad, poruch řeči a sluchu dle zákona č.160/1992 Sb. a jeho příloh
 • registrace nestátního zdravotnického zařízení u Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 3.12.2008 pod č.j.3420/SZ/2008-6 dle §8, odst. 1, zákona č.160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ve znění pozdějších předpisů

Můj profesní profil

PaedDr. et Mgr. Monika Nováková je registrovaným klinickým logopedem. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 12.4.2006 pod reg. číslem 023-0107-7306.

 • Studium
  • studium učitelství na PF Univerzity v Hradci Králové zakončené získáním titulu Mgr.
  • studium speciální pedagogiky a logopedie na PF UK Praha zakončené státní zkouškou z logopedie
  • doktorantské studium na Univerzitě Karlově v Praze zakončené rigorózní zkouškou a získáním titulu PaedDr.
 • Specializační průprava v oboru klinická logopedie
  • v letech 2000-2003
 • Atestace z klinické logopedie
  • 25.11.2003
 • Praxe ve zdravotnictví
  • 1999-2003 - logoped v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, oddělení ORL
  • 2003-2006 - klinický logoped v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, rehabilitační oddělení
  • 2007-2009 - klinický logoped v Nemocnici Děčín, oddělení ORL
 • Kurzy
  • 25.-26. května 2001 - Praha, kurz AKL "Palatolálie" (MUDr. Vohradník)
  • 20. června 2001 - Praha, kurz LSMS "Koktavost" (Dr. Kutálková)
  • 21.- 22. září 2001 - Olomouc, kurz AKL "Afázie" (Dr. Čecháčková)
  • 1.-2. prosince 2001 - Plzeň, kurz AKL "Dysartrie" (Dr. Neubauer)
  • 25.- 26. ledna 2002 - Otrokovice, kurz AKL "Úvod do klinické afaziologie" (Doc. Czéfalvay)
  • 2. března 2002 - Praha, kurz AKL "Vyšetřovací testy užívané v klinické logopedii" (Dr. Škodová)
  • 8. -9. února 2002 - Praha, kurz "Stimulační techniky" (Mgr. Kaulfussová)
  • 22.-23. března 2003 - Otrokovice, kurz AKL "Afaziologie B" (Doc. Czéfalvay)
  • 12.-13. dubna 2002 - Praha, kurz AKL "Vady a poruchy sluchu" (MUDr. Černý)
  • 27. dubna 2002 - Praha, kurz IPVZ "Vývojové poruchy řeči"
  • 5. října 2002 - Praha, kurz LSMS "Metodika vývojové dysfázie" (Dr. Kutálková)
  • 24. října 2002 - Praha, kurz IPVZ "Veřejné zdravotnictví a zdravotnické právo"
  • 17.-18. února 2003 - Praha, kurz IPVZ "Neodkladná první pomoc" (Prof. MUDr. Pokorný)
  • 21.-22. března 2003 - Otrokovice kurz AKL "Diagnostika a terapie při afázii, alexii a agrafii" (Doc. Cséfalvay)
  • 12. dubna 2004 - Praha, kurz IPVZ "Poruchy hlasu a řeči při vývojových vadách mluvidel"
  • 29. května 2003 - Praha, kurz LSMS "Terapie koktavosti u dětí" (Doc. Bernd Hansen)
  • 30. května 2003 - Praha, kurz LSMS "Logopedické aspekty u dětí s rozštěpem rtu, čelisti, tvrdého a měkkého patra" (Doc. Bernd Hansen)
  • 31. května 2003 - Praha, kurz AKL "Moderní trendy v diagnostice a terapii vývojové dysfluence řeči" (Prof. Dr. Lechta)
  • 2. června 2003 - Ústí n/ L, kurz oddělení výchovy a vzdělávání MN "Alzheimerova choroba" (MUDr. Staňková)
  • 18.-19. června 2004 - Praha, kurz UK "Neuromotorická a orofaciální regulační terapie dle prof. Castilla Moralese" (Dr. Johannes Limbrock)
  • 14. ledna 2005 - Praha, kurz LSMS "Alternativní a augmentativní komunikace" (Mgr. Laudová)
  • 20. května 2005 - Praha, kurz LSMS "Příčiny agrese a agresivního chování u dětí" (Dr. Martínek)
  • 8. června 2005 - Praha, kurz LSMS "Ucelená rehabilitace a logopedická péče" (MUDr. Routnerová)
  • 13.-14. května 2006 - Tisá, kurz MN "Psychohygiena pro zdravotnické pracovníky"
  • 15. května 2006 - Ústí n/L, kurz oddělení výchovy a vzdělávání MN "Asertivní komunikace" (Mgr. Bažantová)
  • 8. června 2006 - Ústí n/L, kurz oddělení výchovy a vzdělávání MN "Komunikační dovednosti" (Mgr. Bažantová)
  • 19. září 2006 - Ústí n/L, kurz oddělení výchovy a vzdělávání MN "Komunikace s agresivním pacientem" (Mgr. Horká)
  • 13. října 2006 - Praha, akce LSMS "Dítě se učí mluvit v rodině" (Dr. Jiřina Prekopová)
  • říjen 2006 - Praha, kurz Dyscentra "KUPOZ" (PhDr. Kuncová)
  • 7. listopadu 2006 - Praha, kurz LSMS "Kresebné techniky v diagnostice" (Dr. Kucharská)
  • 5. června 2007 - Praha, kurz LSMS "Myofunkční terapie" (Mgr. Kalfussová)
  • 31. října 2007 - Děčín, kurz Nemocnice DC "Kardiopulmonální resuscitace"
  • 18. dubna 2008 - Praha, kurz AKL "Muzikoterapie" (Dr. Procházková)
  • 11. června 2010 - Praha, kurz LSMS Terapie koktavosti u starších dětí, mládeže a dospělých (Kirsten Richardt, Německo)
  • 7. listopadu - 12. prosince 2014 - Praha, Certifikovaný kurz Edukace a reedukace hlasu (MUDr. Vydrová)
  • 3.-4. června 2016 - Praha, kurz AKL Fixovaná koktavost (Prof. Dr. Lechta)
  • 4.-5. listopadu 2016 - Praha, kurz AKL Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra (Dr. Straussová)
 • Stáže
  • 12.-16. září 2000 - Nemocnice Chomutov, neurologické oddělení
  • 6.-7. března 2001 - Thomayerova nemocnice Praha, neurologické oddělení
  • 26.-30. března 2001 - ambulance klinické logopedie Dr. Kutálkové Praha
  • 23.-27. dubna 2001 - ambulance klinické logopedie Dr. Portychové Praha
  • 20.-24. srpna 2001 - soukromá klinika pro vady řeči a sluchu LOGO Brno
  • 25.-26. června 2002 - sanatorium Demosthenes Ústí n/L
  • 7.-9. října 2002 - sanatorium Demosthenes Ústí n/L
  • 4.-5. prosince 2002 - ambulance klinické logopedie Mgr. Císařové Nové Lázně Teplice
  • 24. června 2003 - Praha, Jedličkův ústav
  • 8. září 2003 - Fakultní nemocnice Plzeň, neurochirurgické oddělení
  • 16. září 2003 - ambulance klinické logopedie Mgr. Rážové Teplice
  • 29. září -3. října 2003 - foniatrická klinika Praha - Žitná
  • 10. července 2008 - klinická logopedie MN Ústí n/L - práce s autistickým pacientem
 • Konference
  • 28.-30. září 2000 - Celostátní konfernce Asociace klinických logopedů v Klatovech
  • 9.-10. listopadu 2000 - Logopedická konference LSMS v Praze "Hlas-řeč-sluch"
  • 21. června 2001 - Mezinárodní afaziologické sympózium v Brně
  • 4.-6. října 2001 - Celostátní konference Asociace klinických logopedů v Prostějově
  • 8.-9. listopadu 2002 - Celostátní konference Asociace klinických logopedů v Liberci
  • 29. listopadu 2002 - Konference Logopedické společnosti Miloše Sováka v Praze
  • 17. ledna 2003 - Celostátní konference Logopedické společnosti Miloše Sováka v Praze
  • listopad 2003 - Celostátní konference Asociace klinických logopedů v Olomouci
  • listopad 2004 - Celostátní konference Asociace klinických logopedů v Praze
  • 20. října 2005 - Konference rehabilitační a fyzikální mediciny v Praze "Úloha logopedie v neuro-rehabilitační péči"
  • 10.-12. listopadu 2005 - Celostátní konference Asociace klinických logopedů v Českých Budějovicích
  • 23.-24. listopadu 2007 - Celostátní konference Asociace klinických logopedů v Pardubicích
  • 24. dubna 2009 - Praha, Mezinárodní logopedická konference LSMS "Současná rizika vývoje řeči"
  • 4.-5. listopadu 2011 - Tábor, Celostátní konference AKL "Diferenciální diagnostika a terapie neurovývojových poruch v klinické logopedii"
  • 24.-25. října 2014 - Hradec Králové, Celostátní konference AKL "Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi"
 • Přednášková činnost
  • 25. října 2007 - Regionální konference zdravotníků v Děčíně "Kam patří a co přináší logopedie"
  • 13. března 2008 - Regionální konference zdravotníků v Děčíně "Afázie"
  • 11. února 2009 - Konference Krajské zdravotní, a.s. v Ústí n/L "Logopedie-kam patří?"
 • Členství v profesních organizacích
  • Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)
  • Logopedická společnost Miloše Sováka (LSMS)