wz

LOGOPEDIE DĚČÍN

Dr. Monika Nováková
registrovaný klinický logoped

Kdy mě navštívit

 • Máte Vy či Vaše dítě jakékoliv potíže s řečí?
 • Neumíte Vy či Vaše dítě správně vyslovovat některou hlásku?
 • Zadrháváte nebo koktáte Vy či Vaše dítě? Mluvíte Vy či Vaše dítě překotně či máte jinou potíž s tempem řeči?
 • Máte Vy či Vaše dítě řečovou poruchu v důsledku cévní mozkové příhody, nádoru mozku, degenerativního postižení centrální nervové soustavy, úrazu hlavy?
 • Trpíte Vy či Vaše dítě hlasovou poruchou, organickou či psychogenní dysfonií?
 • Nemluví Vaše dítě či mluví málo?
 • Nevyslovuje Vaše dítě některé hlásky nebo se je naučilo vyslovovat chybně?
 • Komolí Vaše dítě slova, přesmykuje slabiky, nekonstantně zaměňuje hlásky ve slovech, vynechává předložkové vazby, zvratné částice, nesprávně skloňuje a časuje, má nesprávný pořádek slov ve větě?
 • Trpí Vaše dítě chudou slovní zásobou, mluvní neobratností?
 • Začalo Vaše dítě opakovat první slabiku nebo celé slovo, je jeho řeč neplynulá, zadrhává nebo mluví příliš rychle?
 • Dýchá Vaše dítě s otevřenými ústy, má v klidovém stavu jazyk na spodině dutiny ústní nebo dokonce mezi zubama?
 • Je hlas Vašeho dítěte hrubý, chraplavý, má tvrdé hlasové začátky?
 • Má Vaše dítě sluchovou vadu? Je po operaci rozštěpu rtu, čelisti, měkkého nebo tvrdého patra?
 • Má Vaše dítě DMO (dětskou mozkovou obrnu)?
 • Je Vaše dítě hyperkinetické, trpí poruchou pozornosti, má specifické poruchy učení (SPU)?
 • Potřebujete potvrzení klinického logopeda k přihlášce na VŠ?
 • Chcete se jen ujistit, že řečový projev Váš či Vašeho dítěte je v pořádku a odpovídá normě?

 

Přijďte včas, vyšetřím Vás či Vaše dítě a navrhnu terapeutický plán.

Diagnózy dětí

U dětí se zabývám zejména těmito diagnózami:

 • balbuties
 • dětská hyperkinetická dysfonie
 • dětské afázie
 • DMO (dětská mozková obrna)
 • dyslalie
 • mutizmus
 • opožděný vývoj řeči
 • palatolalie
 • pervazivní vývojové poruchy
 • rhinolalie
 • sluchové vady
 • symptomatické poruchy řeči
 • syndrom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou
 • SPU (specifické poruchy učení)
 • tumultus sermonis (breptavost)
 • vývojová dysartrie
 • vývojová dysfázie
 • vývojová dysfluence řeči

Diagnózy dospělých

U dospělých se zabývám zejména těmito diagnózami:

 • afázie
 • agrafie
 • apraxie
 • alexie
 • balbuties
 • dysartrie
 • dysfagie
 • dyslalie
 • organická dysfonie
 • psychogenní dysfonie
 • tumultus sermonis

 

Dále nabízím:

 • kultivaci mluveného jazyka řečových profesionálů
 • vyšetření ke studiu na VŠ