wz

LOGOPEDIE DĚČÍN

Dr. Monika Nováková
registrovaný klinický logoped

Jak se ke mě dostanete

Najdete mě v budově zdravotnického střediska ve Weberově ulici čp.1537/7 v Děčíně-Želenicích.

MHD - dojeďte autobusem linky č.1 nebo 7 do zastávky Želenická, odsud se vraťte zpět na křižovatku ulic Krásnostudenecká a Želenická. Křižovatku přejděte rovně a jděte dále ulicí až na další křižovatku, kde se dejte vpravo a dojděte ke zdravotnickému středisku.

Autem - přijeďte do ulice Weberova, kde můžete zaparkovat, poté dojděte ke zdravotnickému středisku.

Na fotografii je objekt zdravotního střediska a jeho hlavní vchod.

Logopedická poradna se nachází ve sníženém přízemí objektu a má samostatný vchod ze zadní strany objektu. Obejděte proto budovu střediska z pravé strany, pak po chodníčku kolem plotu mateřské školy a dojdete ke vchodu do poradny, kde se ohlašte zvonkem. Vchod je bezbariérový.

Mapa