wz

LOGOPEDIE DĚČÍN

Dr. Monika Nováková
registrovaný klinický logoped

Upozornění

Tato ordinace pracuje pouze na pojišťovny. Neošetřuje pacienty za přímou úhradu (hotovostní platby).

Veřejné zdravotní pojištění

Tyto základní výkony:

  • komplexní vyšetření
  • cílené vyšetření
  • kontrolní vyšetření
  • logopedická terapie
  • logopedická terapie středně náročná
  • logopedická terapie zvláště náročná

jsou u pojištěnců smluvních zdravotních pojišťoven (viz seznam vpravo) hrazeny z veřejného zdravotního pojištění za předpokladu, že si pojištěnec přinese sebou na první návštěvu:

  • doporučení od svého praktického lékaře
      (tzv. Poukaz "K")
  • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

Smluvní zdravotní pojišťovny

Poradna je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna   zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky

213 - Revírnická bratrská pojišťovna